torsdag 25 mars 2010

"Slaget om Svenskheten"

Denna vecka rekommenderar Fem meter upp i luften: "Slaget om Svenskheten. Ta debatten med Sverigedemokraterna" av Anna-Lena Lodenius & Mats Wingborg

En inspirationbok för dig som vill ta debatten med Sverigedemokraterna. Boken bygger på intervjuer med partiföreträdare, partiprogram, motioner, hemsidor och andra dokument. Den ger dig en god guide in i Sverigedemokraternas poltik vad gäller kultur, religion, sexualfrågor, jämställdhet, arbetsmarknad, invandring etc...

fredag 19 mars 2010

Sverigdemokraterna, sexualitet och jämställdhet

Kanske är det dags att granska Sverigedemokraternas syn på annat än invandringen även om denna är den allt överskuggande frågan i deras politik.

Även när det gäller synen på homosexualitet och jämställdhet driver nämligen Sverigedemokraterna en minst sagt reaktionär politik som är både antifemninistisk och homofobisk. Precis som när det gäller synen på "svenskar" och "invandrare" utgår Sverigedemokraternas syn här ifrån ett kategoritänkande och en indelningen i ett VI och ett DOM. Detta kan ju ses som ganska komiskt då Sverigedemokraterna säger sig vilja värna "svenska värderingar". Svenskar anses nämligen generellt vara för jämställdhet, värna sociala minoriteter och ha en öppen inställning till homosexualitet. Sverigedemokraterna kan alltså ur detta perspektiv ses som ganska osvenska.

Kanske är det Sverigedemokraterna som inte passar in Sverige och i ett modernt och sekulariserat samhälle?

Vi rekommenderar denna vecka för vidare läsning: "SD:s familjepolitik extremast i Sverige" av Åsa Regnér & Mats Wingborg, Aftonbladet 18/3-10

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article6791957.ab

torsdag 11 mars 2010

Sälj hela skiten!

Fem meter upp i luften tipsar denna vecka om boken "Sälj hela skiten! Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden." av Josein Brink, Jens Ergon,Peter Gustavsson och Kent Werne.

Vad händer när välfärden blir en marknad? Leder privatisaringar per automatik till ökad valfrihet och större mångfald? Leder privatiseringen verkligen till ökad effektivitet och lägre priser? Finns det alternativ?

En tankeväckande bok om än något vinklad!

onsdag 3 mars 2010

Hushållsnära tjänster = ett slag för jämställdheten?

Så går då åter debatten om hushållsnära tjänster hög.

Argumenten handlar om allt från skapandet av nya vita jobb, till frågan om jämställdhet.

Först och främst - visst är det bra med fler jobb. Men samtidigt som det satsas skattepengar på att subventionera införskaffandet av en viss typ av tjänst, dras det ner på den offentliga sektorn. Inom hemtjänsten har man allt mindre tid att ta hand om de som verkligen behöver hjälp, de som inte kan städa, handla, gå eller klä på sig själv. Hade pengarna inte gjort bättre nytta där än oss t.ex. mig som visserligen tycker att städa är tråkigt men har alla förutsättningar att göra det själv.

Men nu till jämställdhetsargumenten:
• Det skapas nya vita jobb inom en kvinnodominerande sektor.

Detta är visserligen sant och bra. Men samtidigt dras det in jobb inom den offentliga sektorn, även det en kvinnodominerande sektor. Och de som arbetar kvar inom den offentliga sektorn får det allt stressigare och allt sämre förutsättningar för att klara av det de ska hinna med. Detta drabbar i slutändan våra pensionärer, sjuka och barn.

• Avdraget för hushållsnära tjänster gör, menar bland annat Annika Qarlsson (C), att kvinnor slipper den dubbla arbetsbördan och på så sätt får mer tid över till att vara aktiva medborgare. Detta gör i förlängningen att fördelningen av det obetalda hem och omsorgsarbetet minskar i omfattning vilket eventuellt gör hemarbetet mer jämt fördelat i de familjer som utnyttjar tjänsten. (se http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hushallsavdraget-bra-for-jamstalldheten_3858467.svd)

Argumentet utgår från det faktum att det i dag är kvinnor som står för den största delen av hemarbetet och från synen att kvinnans väg till frigörelse går genom arbete. För att uppnå jämställdhet krävs alltså att kvinnan görs fri från hemarbete. Något som män normalt sett varit befriade ifrån.

Visserligen ger det subventionerade bidraget möjlighet, för de kvinnor som kan ta del av det, att satsa sin tid på annat än hushållsarbete vid sidan av jobbet/alternativt tid till att jobba ännu mer. Kvinnorna som lösgörs från sitt dubbelarbete blir på så sätt fria att konkurrera med männen på lika villkor. Men vem tar hand om hemmet till den förmodade kvinna som i sin tur utför det hushållsnära arbetet? Kvar står fortfarande en grupp av dubbelarbetande lågavlönade kvinnor. På det här sättet skapas en kedja av hierarkier och en könsfråga görs delvis om till en klassfråga där man ställer kvinna mot kvinna och mannen blir fortfarande utan ansvar och kan hålla sig utanför hemmet. Det sociala orättvisorna består och synen på könen lämnas oproblematiserad.Visst kan arbete leda till frigörelse, men om vi som kvinnor och män fortfarande är hänvisade till vissa arbeten på grund av vårt kön ändras inget i grunden.Om kvinnor fortfarande förväntas arbeta inom låglöneyrken med vård och omsorg och fortsätter ta huvuddelen av ansvaret för hemmet händer inte så mycket. Problemet är fortfarande att kvinnor underordnas män och att det reproduktiva arbetet nedvärderas. För att ändra det krävs långt mer än subventionerade hushållstjänster.

Och är det inte konstigt att liberaler, som säger sig vilja ha en fri marknad utan statlig inbladning, i det här fallet direkt bidrar till att snedvrida konkurrensen. En konsekvens av subventionerade hushållsnära tjänster är att den person som bakar pizzan på pizzerian får sämre villkor än den person som bakar pizzan hemma hos mig. Det känns verkligen som en snedvriden konkurrens med hjälp av statliga medel. Något som liberaler alltid brukar varna för. Det gör att tjänsten mer andas traditionell konservatism än liberalism! För min egen del låter jag hellre den skatt jag betalar gå till skola, vård och omsorg där det är behovet och inte plånboken som styr.