torsdag 22 april 2010

fredag 16 april 2010

"Från Vittsjö till Världen"

Denna vecka rekommenderar Fem meter upp i luften Gustav Fridolins bok "Från Vittsjö till Världen"

http://hyllan.blogg.se/2009/march/fran-vittsjo-till-varlden-gustav-fridolin.html

torsdag 8 april 2010

Sverigedemokraterna, dådet i Landskrona, familjepolitik och sexualitet

Denna vecka rekommenderar Fem meter upp i luften en rad olika debattartiklar dels om hur den fruktansvärda dödsmisshandeln på en 78-årig kvinna i Landskrona används av Sverigedemokrater och andra främlingsfientliga grupper för att plocka billiga politiska poänger, samt en debattartikel som knyter an till Sverigedemokraternas familjepolitik och syn på homosexualitet.

"En obehaglig jakt på misstänkta" Johan Norberg Metro 8/4-10

http://www.metro.se/2010/04/07/32970/en-obehaglig-jakt-pa-misstankta/

"Brottslig logik" DN ledare 6/4-10

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/brottslig-logik-1.1072907

"Hatet får inte segra" Expressen ledare 7/4-10

http://www.expressen.se/ledare/1.1943363/hatet-far-inte-segra

"Populisterna vill utnyttja tragedin" Katarina Wennstam Debatt Aftonbladet 7/4-10

http://www.aftonbladet.se/debatt/article6908862.ab

"SD står stenhårt fast vid sin extremafamiljelinje" Åsa Regnér, Mats Wingborg, Sören Juvas Aftonbladet 7/4-10

http://www.aftonbladet.se/debatt/article6910177.ab

torsdag 1 april 2010

Tillbaka in i garderoben Jimme

Jimmie Åksson har kommit ut ut garderoben som alla HBT-personer vän. Han är glad över alla de HBT-personer som känner sig välkomna hos SSverigedemokraterna. Som vanligt handlar det om invandringen. SD är bra för HBT-personer därför att de är emot islam och invandring. Vad SD har gjort för de homosexuella i övrigt presenteras inte. Åkesson menar också att en del homofientliga utspel av enstaka SD-medlemmar inte står för partiets linje. Har han redan glömt att hans egen partisekreterare Björn Söder jämfört homosexualitet med pedofili? Har han redan glömt Söders verbala attacker av Pridefestivalen? I samband med dessa utspel av Söder tog partiet officiellt inte avstånd. Så 0m vi ska förstå hur homovänliga SD blivit behöver nog Åkesson förtydliga sig en hel del. Två enkla frågor att börja med:

1. Hur ser SD på kärlek mellan homosexuella? Är den likvärdig kärlek mellan heterosexuella?
2. På vilket sätt hjälper SD's restriktiva flyktingpolitik homosexuella som flyr för att rädda sina liv från länder där homosexuella avrättas?

Personligen tror jag att SD liksom sina föregångare vill fokusera på att bli av med en grupp i taget. Först vill de bli av med muslimerna, sedan blir det de övriga invandrarna, sedan skulle jag tro att de homosexuella ligger illa till.

Så Jimmie förtydliga dig och presentera hela ert program för HBT-personers rättigheter, eller in i garderoben med dig igen!

ttp://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article6866464.ab

torsdag 25 mars 2010

"Slaget om Svenskheten"

Denna vecka rekommenderar Fem meter upp i luften: "Slaget om Svenskheten. Ta debatten med Sverigedemokraterna" av Anna-Lena Lodenius & Mats Wingborg

En inspirationbok för dig som vill ta debatten med Sverigedemokraterna. Boken bygger på intervjuer med partiföreträdare, partiprogram, motioner, hemsidor och andra dokument. Den ger dig en god guide in i Sverigedemokraternas poltik vad gäller kultur, religion, sexualfrågor, jämställdhet, arbetsmarknad, invandring etc...

fredag 19 mars 2010

Sverigdemokraterna, sexualitet och jämställdhet

Kanske är det dags att granska Sverigedemokraternas syn på annat än invandringen även om denna är den allt överskuggande frågan i deras politik.

Även när det gäller synen på homosexualitet och jämställdhet driver nämligen Sverigedemokraterna en minst sagt reaktionär politik som är både antifemninistisk och homofobisk. Precis som när det gäller synen på "svenskar" och "invandrare" utgår Sverigedemokraternas syn här ifrån ett kategoritänkande och en indelningen i ett VI och ett DOM. Detta kan ju ses som ganska komiskt då Sverigedemokraterna säger sig vilja värna "svenska värderingar". Svenskar anses nämligen generellt vara för jämställdhet, värna sociala minoriteter och ha en öppen inställning till homosexualitet. Sverigedemokraterna kan alltså ur detta perspektiv ses som ganska osvenska.

Kanske är det Sverigedemokraterna som inte passar in Sverige och i ett modernt och sekulariserat samhälle?

Vi rekommenderar denna vecka för vidare läsning: "SD:s familjepolitik extremast i Sverige" av Åsa Regnér & Mats Wingborg, Aftonbladet 18/3-10

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article6791957.ab

torsdag 11 mars 2010

Sälj hela skiten!

Fem meter upp i luften tipsar denna vecka om boken "Sälj hela skiten! Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden." av Josein Brink, Jens Ergon,Peter Gustavsson och Kent Werne.

Vad händer när välfärden blir en marknad? Leder privatisaringar per automatik till ökad valfrihet och större mångfald? Leder privatiseringen verkligen till ökad effektivitet och lägre priser? Finns det alternativ?

En tankeväckande bok om än något vinklad!

onsdag 3 mars 2010

Hushållsnära tjänster = ett slag för jämställdheten?

Så går då åter debatten om hushållsnära tjänster hög.

Argumenten handlar om allt från skapandet av nya vita jobb, till frågan om jämställdhet.

Först och främst - visst är det bra med fler jobb. Men samtidigt som det satsas skattepengar på att subventionera införskaffandet av en viss typ av tjänst, dras det ner på den offentliga sektorn. Inom hemtjänsten har man allt mindre tid att ta hand om de som verkligen behöver hjälp, de som inte kan städa, handla, gå eller klä på sig själv. Hade pengarna inte gjort bättre nytta där än oss t.ex. mig som visserligen tycker att städa är tråkigt men har alla förutsättningar att göra det själv.

Men nu till jämställdhetsargumenten:
• Det skapas nya vita jobb inom en kvinnodominerande sektor.

Detta är visserligen sant och bra. Men samtidigt dras det in jobb inom den offentliga sektorn, även det en kvinnodominerande sektor. Och de som arbetar kvar inom den offentliga sektorn får det allt stressigare och allt sämre förutsättningar för att klara av det de ska hinna med. Detta drabbar i slutändan våra pensionärer, sjuka och barn.

• Avdraget för hushållsnära tjänster gör, menar bland annat Annika Qarlsson (C), att kvinnor slipper den dubbla arbetsbördan och på så sätt får mer tid över till att vara aktiva medborgare. Detta gör i förlängningen att fördelningen av det obetalda hem och omsorgsarbetet minskar i omfattning vilket eventuellt gör hemarbetet mer jämt fördelat i de familjer som utnyttjar tjänsten. (se http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hushallsavdraget-bra-for-jamstalldheten_3858467.svd)

Argumentet utgår från det faktum att det i dag är kvinnor som står för den största delen av hemarbetet och från synen att kvinnans väg till frigörelse går genom arbete. För att uppnå jämställdhet krävs alltså att kvinnan görs fri från hemarbete. Något som män normalt sett varit befriade ifrån.

Visserligen ger det subventionerade bidraget möjlighet, för de kvinnor som kan ta del av det, att satsa sin tid på annat än hushållsarbete vid sidan av jobbet/alternativt tid till att jobba ännu mer. Kvinnorna som lösgörs från sitt dubbelarbete blir på så sätt fria att konkurrera med männen på lika villkor. Men vem tar hand om hemmet till den förmodade kvinna som i sin tur utför det hushållsnära arbetet? Kvar står fortfarande en grupp av dubbelarbetande lågavlönade kvinnor. På det här sättet skapas en kedja av hierarkier och en könsfråga görs delvis om till en klassfråga där man ställer kvinna mot kvinna och mannen blir fortfarande utan ansvar och kan hålla sig utanför hemmet. Det sociala orättvisorna består och synen på könen lämnas oproblematiserad.Visst kan arbete leda till frigörelse, men om vi som kvinnor och män fortfarande är hänvisade till vissa arbeten på grund av vårt kön ändras inget i grunden.Om kvinnor fortfarande förväntas arbeta inom låglöneyrken med vård och omsorg och fortsätter ta huvuddelen av ansvaret för hemmet händer inte så mycket. Problemet är fortfarande att kvinnor underordnas män och att det reproduktiva arbetet nedvärderas. För att ändra det krävs långt mer än subventionerade hushållstjänster.

Och är det inte konstigt att liberaler, som säger sig vilja ha en fri marknad utan statlig inbladning, i det här fallet direkt bidrar till att snedvrida konkurrensen. En konsekvens av subventionerade hushållsnära tjänster är att den person som bakar pizzan på pizzerian får sämre villkor än den person som bakar pizzan hemma hos mig. Det känns verkligen som en snedvriden konkurrens med hjälp av statliga medel. Något som liberaler alltid brukar varna för. Det gör att tjänsten mer andas traditionell konservatism än liberalism! För min egen del låter jag hellre den skatt jag betalar gå till skola, vård och omsorg där det är behovet och inte plånboken som styr.

torsdag 18 februari 2010

Sverigedemokraterna - ett parti utan politik

Sverigedemokraterna har i dagarna lanserat sin utrikespolitik. De har ingen!

Skönt att SD visar sin rätta sida som rasistiskt enfrågeparti. Förhoppningsvis öppnar detta ögonen på de som tidigare funderat på att rösta på SD. Partiledaren försvarar sig med att väljarna inte tycker att utrikespolitik är viktigt. Det är givetvis en bortförklaring. Problemet är att man inte alls är överens inom partiet. Och att man verkligen inte vet så passs mycket så att man kan få ihop ett dokument som med ärliga mått kan kallas utrikespolitiskt program.

Splittringen blir tydlig när media frågar SD-ledaren om inställningen till Israel. Partiet rymmer på ledande positioner tydliga pro-israeliter. De försvarar allt Israel gör eftersom de ju huvudsakligen skada muslimer, så måste det ju vara bra. Samtidigt har man sitt ursprung och delar av sin väljarkår i de nynazistiska grupperingarna. Grupper som hatar judar och utifrån detta aldrig kan försvara Israel.

Andra frågor som gör det svårt för SD att formulera en politik handlar till exempel om Afghanistan. Det är ju i SD's värld bra med svenskar i uniform och krig mot muslimer ställer man sig alltid bakom. Åkesson visar sin oseriösa attityd till utrikespolitik genom att hävda att om man vill belämpa islamism så vore det bättre att bomba Teheran. I nästa mening säger han att det "är inget bra att hålla på med bomber". Istället vill han lösa problemet med totalitära stater biståndsvägen. Samtidigt vill hans parti kraftigt skära i biståndet. Det är inte lätt att få ihop det som Sverigedemokrat. Vågar du rösta på ett parti som inte nämnt ett ord om hur de ska hantera våra relationer med omvärlden efter valet? Jag tror inte det!

http://trelleborgsallehanda.se/sverige/article630884/SD-skippar-utrikespolitiken.html

torsdag 11 februari 2010

Det ohyggliga arvet

Fem meter upp i luften rekommenderar denna vecka: Det ohygliga arvet: Sverige och främlingen genom tiderna av Christian Catomeris.

I boken visas hur de attityder och bilder som framträder av främlingen i svenska skildringar är förvånansvärtt lika från en tid till en annan. Främlingen framställs som farlig, underlägsen och lite lockande. Då som nu. Boken ger oss en inblick i det arv som i dag påverkar etniska svenskar i mötet med den andre.

Läs nu!

onsdag 3 februari 2010

More Tears for Queers!

Homosexuella framstår ofta som den, av våra lagskyddade minoritetsgrupper, som klarar sig bäst. Det vill säga där det finns minst behov av ytterligare insatser för att nå ett jämlikt samhälle. Men är det verkligen sant?

Jag vet inte vad det beror på kanske är det synligheten i det officiella rummet. Det finns ett antal rikskända galor och inte minst Stockholm Pride får visst medialt utrymme. Kanske är det att vi kan hitta homosexuella på alla olika poster i samhället från bilmekaniker till minister. Kanske är det för att vi alla, om vi tänker efter, känner någon. Kanske är det för att lagstiftning som ger homosexuella rätt att gifta sig varit uppmärksammat den senaste tiden.

Fortfarande är det något i denna bild som inte stämmer. Det finns en massa tecken som visar att vi är långt ifrån klara. Det känns fel att jämföra den diskriminering som olika grupper upplever, men jag ser en massa tecken på att homosexuella är den i Sverige och världen mest utsatta minoritetsgruppen av alla!

Filmen Milk, berättar för oss om den amerikanske politikern Harvey Milk. Han var den förste öppet homosexuella som tog sig fram till ett högre politisk ämbete i USA. Han menade i filmen, att de homosexuella hade mycket att lära i sin kamp av de svarta. De svarta i USA hade med andra ord redan gått denna väg. Detta manifesterades tydligt i valet av Barack Obama som USA's första svarta president. Hade Harvey Milk kunnat bli president i USA? Hade man kunnat tänka sig en man gift med en annan man som "first lady"? Eller för den delen en kvinna gift med en annan kvinna? Harvey Milk förde en kamp mot ett lagförslag som innebar att homosexuella inte skulle få vara lärare. Han mördades 1978, då var homosexuelitet fortfarande klassat som en sjukdom i Sverige!

I världen i stort är läget alarmerande. Hårda straff, till och med dödsstraff på homosexuella är inget ovanligt. Det räcker att man öppet visar sin kärlek. Detta är verklighet i stora delar av Afrika, Asien och Mellanöstern. På närmre håll dyker det med jämna mellanrum upp politiker som får gehör för direkt diskriminerande lagförslag, med exempel som Polen, Baltikum och Ryssland.

I Sverige anmäldes 2008 1055 hatbrott som hade med den utsatta personens sexuella läggning att göra. I boken No Tears for Queers kan man läsa närmare om några exempel på hatbrott mot homosexuella. Det de har gemensamt är att det så tydligt handlar om hedersvåld. Heterosexuella män som blivit uppvaktade av andra män har upplevt att deras manliga heder har kränkts och de har svarat med ett sjukligt övervåld. I en intervju med författaren Johan Hilton ger han en intressant tankeställare: tänk om kvinnor skulle slå ihjäl alla män som gjorde ovälkomna närmanden? De heterosexuella männen skulle utrotas på nolltid.

Det som tydligast visar att det finns mer att göra är att det idag i Sverige är ok att uttala sig på ett sätt om homosexuella, som aldrig hade accepterats om någon annan grupp. Tänk dig att en företrädare för ett svenskt riksdagsparti skulle säga: "Jag tycker att äktenskapet ska vara reserverat för vita människor". Inte ens Sverigedemokraterna skulle uttrycka sig så plumpt. Men ett parti, som är en del av vår nuvarande regering, jag pratar om folket direkt från verkligheten, kan komma undan med motsvarande uttalande där se byter ut vita mot heterosexuella. Det finns mer att göra!


Läs/se mer:
http://dagensbok.com/2005/06/27/johan-hilton-no-tears-for-queers/http://www.filminfocus.com/focusfeatures/film/milk/

torsdag 28 januari 2010

Ekonomisk ojämlikhet skapar medicinska och sociala problem – för alla

Vi föreställer oss ofta att så länge de som har det sämst får det bättre så är ökande klyftor inget problem. Nu kommer spännande forskning som visar att ökade klyftor i ett samhälle gör att både de på toppen och de på botten mår sämre. Alltså även de personer som man lätt tror tjänar på ökande klyftor är förlorare. Ett misslyckande gör att fallet till botten helt enkelt blirför stort.

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article6495857.ab

Vad tycker du?

fredag 22 januari 2010

Världens lyckligaste folk

Fem meter upp i luften rekommenderar denna vecka:
Lena Sundströms bok "Världens lyckligaste folk"
Köp den! Läs den! NU!

http://www.youtube.com/watch?v=t9qLN2qiDqM

"I Sverige går Sverigedemokraterna stadigt framåt. Kan de komma in i riksdagen 2010? Och vad skulle det i så fall innebära? För att söka efter svaret sade Lena Sundström upp sig från sitt jobb, packade sina väskor och flyttade till Danmark.I flera år har Sverigedemokraternas danska motsvarighet Dansk Folkeparti haft vågmästarrollen i vårt grannland. Partiets politik har satt djupa spår i landets politiska liv. Danmark som alldels nyss stod för frisinne, öl och bacon, förknippas idag med något annat. Vad har det inneburit för danskarna? Hur har det påverkat medierna, de övriga partierna och vardagen för helt vanliga människor?I Världens lyckligaste folk får vi följa med på en resa över sundet. Vi möter halalhippies och landsförrädare, bjuds på grillparty med Dansk Folkepartister, träffar roliganer och dansken på bänken. Kan Danmarks nutid bli vår framtid? Och hur kan en sådan framtid se ut? Följ med på en resa till Danmark och danskarna. Möt Världens lyckligaste folk.Lena Sundström fick sitt genombrott som krönikör i Metro och Aftonbladet. Hon gjorde succé med boken Saker jag inte förstår och personer jag inte gillar (2005) och har också gett ut Känns det fint att finnas en dag till (2007). Hon har även varit programledare för Kalla fakta i TV4." (hämtat från http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9173432474)

torsdag 14 januari 2010

Fem meter upp i luften går in i ett nytt skede.

Under våren kommer vi inte att ha tid att skriva i samma utsträckning som tidigare. Därför söker vi gästskribenter. Vill du bli gästskribent? Anonymt eller namngivet! Ofta eller sällan! Hör av dig med ett mail till 5muppiluften@gmail.com. Skicka gärna med en text eller i alla fall ett utkast!

Vår tanke är att första fredagen i månaden publicera en längre text. En av våra egna eller en av våra gästskribenters. Däremellan publicerar vi kortare reflektioner eller veckans tips där vi länkar dig till en läsvärd artikel.

Denna vecka rekommenderar vi:


"Sverigedemokraterna är en ortodox minoritetsgrupp" av Tomas Böhm. Publicerad på DN 2010-01-09

http://www.dn.se/opinion/debatt/sverigedemokraterna-ar-en-ortodox-minoritetsgrupp-1.1023989

Kommentera gärn artikeln här!