onsdag 3 mars 2010

Hushållsnära tjänster = ett slag för jämställdheten?

Så går då åter debatten om hushållsnära tjänster hög.

Argumenten handlar om allt från skapandet av nya vita jobb, till frågan om jämställdhet.

Först och främst - visst är det bra med fler jobb. Men samtidigt som det satsas skattepengar på att subventionera införskaffandet av en viss typ av tjänst, dras det ner på den offentliga sektorn. Inom hemtjänsten har man allt mindre tid att ta hand om de som verkligen behöver hjälp, de som inte kan städa, handla, gå eller klä på sig själv. Hade pengarna inte gjort bättre nytta där än oss t.ex. mig som visserligen tycker att städa är tråkigt men har alla förutsättningar att göra det själv.

Men nu till jämställdhetsargumenten:
• Det skapas nya vita jobb inom en kvinnodominerande sektor.

Detta är visserligen sant och bra. Men samtidigt dras det in jobb inom den offentliga sektorn, även det en kvinnodominerande sektor. Och de som arbetar kvar inom den offentliga sektorn får det allt stressigare och allt sämre förutsättningar för att klara av det de ska hinna med. Detta drabbar i slutändan våra pensionärer, sjuka och barn.

• Avdraget för hushållsnära tjänster gör, menar bland annat Annika Qarlsson (C), att kvinnor slipper den dubbla arbetsbördan och på så sätt får mer tid över till att vara aktiva medborgare. Detta gör i förlängningen att fördelningen av det obetalda hem och omsorgsarbetet minskar i omfattning vilket eventuellt gör hemarbetet mer jämt fördelat i de familjer som utnyttjar tjänsten. (se http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/hushallsavdraget-bra-for-jamstalldheten_3858467.svd)

Argumentet utgår från det faktum att det i dag är kvinnor som står för den största delen av hemarbetet och från synen att kvinnans väg till frigörelse går genom arbete. För att uppnå jämställdhet krävs alltså att kvinnan görs fri från hemarbete. Något som män normalt sett varit befriade ifrån.

Visserligen ger det subventionerade bidraget möjlighet, för de kvinnor som kan ta del av det, att satsa sin tid på annat än hushållsarbete vid sidan av jobbet/alternativt tid till att jobba ännu mer. Kvinnorna som lösgörs från sitt dubbelarbete blir på så sätt fria att konkurrera med männen på lika villkor. Men vem tar hand om hemmet till den förmodade kvinna som i sin tur utför det hushållsnära arbetet? Kvar står fortfarande en grupp av dubbelarbetande lågavlönade kvinnor. På det här sättet skapas en kedja av hierarkier och en könsfråga görs delvis om till en klassfråga där man ställer kvinna mot kvinna och mannen blir fortfarande utan ansvar och kan hålla sig utanför hemmet. Det sociala orättvisorna består och synen på könen lämnas oproblematiserad.Visst kan arbete leda till frigörelse, men om vi som kvinnor och män fortfarande är hänvisade till vissa arbeten på grund av vårt kön ändras inget i grunden.Om kvinnor fortfarande förväntas arbeta inom låglöneyrken med vård och omsorg och fortsätter ta huvuddelen av ansvaret för hemmet händer inte så mycket. Problemet är fortfarande att kvinnor underordnas män och att det reproduktiva arbetet nedvärderas. För att ändra det krävs långt mer än subventionerade hushållstjänster.

Och är det inte konstigt att liberaler, som säger sig vilja ha en fri marknad utan statlig inbladning, i det här fallet direkt bidrar till att snedvrida konkurrensen. En konsekvens av subventionerade hushållsnära tjänster är att den person som bakar pizzan på pizzerian får sämre villkor än den person som bakar pizzan hemma hos mig. Det känns verkligen som en snedvriden konkurrens med hjälp av statliga medel. Något som liberaler alltid brukar varna för. Det gör att tjänsten mer andas traditionell konservatism än liberalism! För min egen del låter jag hellre den skatt jag betalar gå till skola, vård och omsorg där det är behovet och inte plånboken som styr.

2 kommentarer:

  1. Diskussionen om "arbete" i Sverige vilar på en retorisk förvirring som identifierar ordet "arbete" med "avlönat arbete". "Arbetsflrmedlingen" på andra språk heter "anställningsförmedling". Att ha en antällning betyder inte att man gör mer nytta än den som kallas "arbetslös", även om han är fullt sysselsatt. Avlönat arbete är ett arbete som inte har med mig att göra men något som jag gör för att få det som kallas "pengar", d v s ett intyg som jag kan använda för att erhålla andra förnödenheter. Kvinnors hushållningsarbete räknades inte som "arbete" eftersom det inte var avlönat. Och om en arbetslös ägnar sig åt att lära sig saker och förnya sin materiella livsmiljö så betraktas detta inte som arbete. Men om jag ägnar mig åt att fylla marknaden med helt onödiga prylar som bara förbrukar naturen utan att göra nytta, då är det arbete eftersom jag får lön för det. Marknaden värderar vissa lön högre än andra och delar ut oförtjänta bonus och förmåner. Det är på tiden att vi skiljer mellan arbete och pengar och mellan meningsfullt och skadligt arbete. Min strävan under alla år har varit att få ett jobb som kändes tillfredsställande och inspirerande, även om det inte värderades så högt av denna gyd som heter Marknaden och som styr allt. Men konsumismen fördärvar människor till att göra vad som helst för pengar.

    SvaraRadera
  2. Som liberal har jag väldigt svårt att förstå varför staten ska styra vad jag konsumerar. Varför ska de som vill ha bygghjälp eller städning hemma gynnas på bekostnad av de som vill gå på yogakurs, bio eller dricka öl?
    Statligt subventionerad/extra beskattad konsumtion bör begränsa sig till skadlig konsumtion. Exempelvis kan det vara rimligt med stöd till miljöbilar, extra skatt på tobak och flygresor.

    Argumentet att man gör svarta jobb vita håller inte. Bland taxiförare och frisörer finns samma problem, men här tar man istället till med hårdhandskarna inte med attt ge människor skattelättnad för att klippa sig, eller åka taxi. Därför köper jag inte de borgerliga liberalernas argument, det måste vara de borgerliga konservativa med unken kvinnosyn och en syn på människor som varor som ligger bakom.

    SvaraRadera