torsdag 29 oktober 2009

Sverigedemokraterna del 3: Vad säger egentligen Sverigedemokraternas principprogram?

Det är inte svårt att hitta skrämmande fakta om Sverigedemokraternas våldsamma och rasistiska ursprung. Svårare är det att sätta fingret på vad de egentligen vill idag. Därför är det viktigt att försöka skärskåda Sverigedemokraternas principprogram för att försöka synliggöra vilket samhällde det egentligen är de strävar efter. Jag citerar valda avsnitt som jag sedan kommenterar inom parantes.

”Vi avvisar försöken att anpassa människan efter storslagna utopier. Istället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur människan är i verkligheten.”

(Är inte Sverigedemokraternas tanke om en enhetlig nation och drömmen om en klart avgränsad, definierad svenskhet just detta: En dröm, en storslagen om än dock skrämmande utopi, om att försöka återupprätta något som aldrig har funnits. Inte ens Sverigedemokraterna själva kan besvara frågan om vad som är svenskt.)

”Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen ”

(Detta innebär att en strävan efter likhet blir överordnad människors valfrihet och att någon eller några måste definiera vad som är rätt kultur. Detta innebär i praktiken minskad valfrihet, mindre möjlighet för den enskilda individen att själv bestämma över sin identitet)

”Dessutom lever här sedan lång tid tillbaka icke-svenska befolkningsgrupper, som till exempel samerna.”

(Detta innebär att Sverigedemokraterna inte ens definierar Sveriges ursprungsbefolkning som svensk. Borde inte samerna vara att betrakta som mer svenska än många Sverigedemokrater?)

” Gränstvister och tvister om särskilda rättigheter för olika grupper har genom århundradena fått ödesdigra konsekvenser. Av den anledningen är den nationalistiska principen central och bör eftersträvas i största möjliga utsträckning över hela världen. Låt alla folk vara herrar i eget hus.”
(Trots detta strävar Sverigedemokraterna efter att bevara eller införa olika rättigheter och olika lagar för olika grupper vad gäller etnicitet, sexualitet etc)

”Kulturell mångfald är lika nödvändig för mänskligheten som biologisk mångfald för naturen. De skilda kulturerna är mänsklighetens gemensamma arv och bör erkännas och skyddas till allas gagn.”

(Trots detta strävar Sverigedemokraterna efter kulturell enfald. Olika kulturer finns även inom ett land- men detta är något som sverigedemokraterna inte vill ha då de strävar efter en svensk identitet. De ropar på förbud för konstutställningar som inte lever upp till deras egna moraliska normer- och vill upprätta normer för vad som är rätt kultur)

”Stater vilka inom sig rymmer en kulturell mångfald har alltid tenderat att förstärka den starkaste kulturen och försvaga övriga kulturer, och många kulturer har genom historien gått under till följd av sådana samhällsförhållanden”

(Men det är ju just det Sverigedemokraterna strävar efter: att förstärka den ”svenska” kulturen som de inte kan definiera, samt att kräva kulturell anpassning av andra folkgrupper. De vill alltså inte bevara mångfalden av kulturer inom det egna landet. Utan påtvinga andra det man själv definierar som den ”Svenska” kulturen och försvaga andra kulturer.)

”Nationen kan definieras i termer av en gemensam kultur. Enkelt uttryckt tillhör två människor samma nation om de delar samma kultur. Samtidigt är förhållandet mer komplext än så, beroende på vad man väljer att tolka in i kulturbegreppet. Ovan har kultur definierats såsom ”den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi är med om att forma”. För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom tillhörande.”

( Detta innebär att jag och många med mig, enligt Sverigedemokraternas definition, inte kan tillhöra samma nation som Sverigedemokraterna då jag långt ifrån delar deras kulturella värderingar, ståndpunkter och lojaliteter. Vad ska Sverigedemokraterna göra åt det? Enda sättet att uppnå denna form av nation, denna utopi, är att antingen tvinga på andra samma värderingar eller hota, fängsla eller utrota de oliktänkande. Känner vi igen det? Det är alltså inte bara de som har annan identitet än svensk som ligger i farozonen om Sverigedemokraternas utopi ska uppnås.)

”Det är också viktigt att dra lärdom av historien. All utveckling ska baseras på tidigare erfarenheter och förändringar ska genomföras i små steg så att eventuella missbedömningar inte får ödesdigra konsekvenser för samhället.”

(Här kan man ju undra på vilket sätt Sverigedemokraterna tagit lärdom av historien då det gäller t ex nazismen, när man själv bygger sin politik på exakt samma värderingar och kategoriseringar av människor i olika grupper med vitt skilda egenskaper. Detta gäller såväl synen på etnicitet som synen på sexualitet och manligt och kvinnligt.)

”Män och kvinnor är inte skapade likadana och kan därför i olika sammanhang ta olika utgångspunkter och göra olika saker på olika sätt. Män och kvinnor kompletterar varandra, och därför är också alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse.”

(Är vi inte alla är skapade olika och kan just därför ta olika utgångspunkter- alltså kompletterar vi varandra främst som individer. En man och en kvinna kan vara mer lika till sättet än två män eller två kvinnor. Skillnaderna inom gruppen kvinnor eller gruppen män är dokumenterat större än mellan grupperna.)

”Sverigedemokraternas målsättning är att kunna öka landets låga nativitetstal. /.../Sverigedemokraterna vill även ge ökat stöd och mer resurser till bekämpandet av ofrivillig barnlöshet.”

(Om detta nu vore sant: Varför då förbjuda insemination för lesbiska och ensamstående och motsätta sig rätten för homosexuella att skaffa barn. Varför inte uppmuntra invandringen som ju ökar nativiteten. Jo därför att för Sverigedemokraterna är inte nativiteten i sig det viktiga. Utan att det föds ”rena etniska svenskar” som uppfostras av en "riktig" mamma och pappa och som försäkrar den ”svenska rasens” överlevnad som nu hotas av ”de andra”. Känner vi igen det?)

Som man kan se om man skärskådar Sverigedemokraternas partiprogram är det fullt av inkonsekventa uttalande. Man motsätter sig storslagna utopier som inte utgår från verkligheten samtidigt som man förespråkar just en utopi om en forna svenskhet som ligger långt ifrån verkligheten. Man vill värna mångfalden men strävar efter enfald. Man hävdar vikten av att dra lärdom av historien men har själv inte lärt sig någonting. Man värnar nativiteten men motsätter sig insemination för ensamstående, invandring och rätten för homosexuella att skaffa barn. Det Sverigedemokraterna i slutändan verkar sträva efter en nationell enfald av likasinnade med samma värderingar och åsikter som Sverigedemokraterna. Ett samhälle där en svensk är en svensk. Ett samhälle där män är män och kvinnor är kvinnor. Ett samhälle där homosexualitet ses som sjukdom. Ett samhälle som historien visat oss leder till fruktansvärda konsekvenser. Vill vi låta det hända igen?

26 kommentarer:

 1. Jag blir livrädd när jsg möter människor som inte ser det du så tydligt visar. Människor som inte är sverigedemokrater, men försöker göra dem till ett parti, vilket som helst.

  SvaraRadera
 2. Anders Laestadius30 oktober 2009 05:43

  Nej, det vill vi inte! Tack Martin för att du skriver om dessa mörkerkrafter. Förstår inte att du hinner, men det är tur det för det kanske får någon att tänka efter vad en röst på SD kan leda till. Det bästa motmedlet modeSS och liknande grupperingar är att visa hur enfaldiga de verkligen är, och att också göra det lugnt och sakligt, något denna blogg är ett bra exempel på; fortsätt med det!

  SvaraRadera
 3. Tack Anders! Din kommentar får mig att fundera på att förlänga serien om sd ytterligare. Det finns sjukt mycket att säga om dem. Det blir i alla fall minnst två delar till. En gästskribent och en om kostnaden för sd.

  SvaraRadera
 4. Bra Martin! Viktig information du lyfter fram.Önskar fler kunde följa och läsa er blogg.
  Fler måste veta och inse deras äckliga bakgrund och synen på människan.

  Kämpa på!!!

  SvaraRadera
 5. Anonym - ”Smaken är ju som baken delad” - Tack och Löv ! ...

  SvaraRadera
 6. Sedan tidernas begynnelse har människan och andra däggdjur ägnat sig åt flockmentalitet där man prioriterat sina närmaste.

  Har du familj så går dina anhöriga före mina.
  Är du med i en sportklubb så hejar du förmodligen på "ditt" lag.
  Har du arbete så välkomnar du inte att det utlokaliseras till en kines i stället, oavsett om han förmodligen är i större behov av det än dig.
  Vi köper onödiga julklappar och presenter till vänner som redan har mat för dagen. Varför skänker vi ej dessa miljarder till bättre behövande i stället?
  Vilken nivå av självspäkelse skall man lägga sig på för att kunna ha ett gott omvärldssamvete?

  Andra länder prioriterar sina egna medborgare före oss utlänningar, har dessa en sämre människosyn än oss?
  Varför skall lilla Sverige långt uppe i norr, som ej ens mäktar med att ge sina äldre ett värdigt slut, leka bror duktig och påvisa att de andra har fel?

  Släpp in de 5 procenten som har verklig flyktingstatus, resten av de ekonomiska flyktingarna står redan att finna på hemmaplan.

  Dina tolkningar av "principprogrammet" är så upp åt väggarna, och fylld av direkta fel att
  jag ej skall trötta er med en rättelse här.

  Men, oavsett vad sverigedemokraterna eller för den delen ni anser om nativiteten så är jag av den personliga åsikten att befolkningsmängden i världen måste minska! särskilt då i "civiliserade" länder där man har hög energiåtgång och konsumtion per capita.

  I Sveriges fall så ersätts pensionerade människors arbete med en automat, alternativt tjänsten tas bort.

  Vår storhetstid är över, det finns snart inga "svenska" produkter kvar att köpa, nya uppfinningar gör i bästa fall bara innovatören rik, medan produktionen sker utomlands.
  Den enda bransch vi kommer att kunna konkurrera med i framtiden är turismen i vår orörda natur.
  Dagens flyktingar kommer att ångra att de ej valde Kina i stället.

  Bittergubbe

  SvaraRadera
 7. Undrar verkligen vad du, Bittergubbe, tycker är så galet med den tolkningen som Martin gör? Vilka fel är det du ser?

  Jag är benägen att göra en liknande tolkning. Det är en utpekande och särskiljande politik man vill driva och den skapar mer konflikter än den avser att lösa.

  Den pessimistiska bild som du målar upp instämmer jag inte alls med. Sverige är fullt av kreativa duktiga människor som kommer att utveckla detta landet ytterligare. Jag ser det varje dag i skolan jag jobbar i. Däremot den ultrakonserbvativa politik som SD vill införa kommer att göra Sverige till ett land som stannar upp i utvecklingen.

  Keep up the good work Martin!

  SvaraRadera
 8. Hej "D" !
  Vad är "svenskt"?
  För mig är det i första hand sättet vi interagerar på.

  Normen är att vi tar i hand då vi hälsar, kvinnor pussar ibland varandra eller andra män på kinden, men män finner ofta en puss från en annan man integritetskränkande.

  Man talar inte i mun på varandra och man blir störd om man avbryts.
  samtal mellan två individer som ej känner varandra hålls på ett visst avstånd.
  (Svårt att definiera detta avstånd, men man känner när det passar, och det avståndet skiljer sig mellan kulturer)
  Vi återger kroppsligt och ljudligt att vi hänger med i samtalet, och säger bland annat "mmm" "förlåt" "va" "ja" "va´sa" eller "vad sa du" under samtalets gång, samtidigt som vi nickar eller skakar på huvudet.

  Vid kollektiva resor så låter vi de avstigande gå ur först innan vi kliver på, finns det lediga säten så påtvingar vi ej andra vår närvaro genom att slå oss ned bredvid dem, särskilt inte om bussen i övrigt är tom.

  Hemma hos folk så tar vi oftast av oss skorna,
  vi äter frukost, varm lunch, samt middag.
  vardagslunchen intages oftast demokratiskt tillsammans med chefen eller läraren.
  Arbetsplatserna är av en ganska platt hierarki, även på arbetsplatser som är toppstyrda så går det oftast att i alla fall ifrågasätta.
  Att kvinnor arbetar och bidrar till hemmets försörjning är naturligt, och vi anser inte att en man är ofullkomlig som ej mäktar att bära hemmets utgifter själv.

  Vi förutsätter att avtal, skrivna som sagda skall hållas, och blir därigenom mycket besvikna då vi blivit lurade. Vidare
  så är vi enligt oseriösa undersökningar noggrannast i världen med att tider skall passas.

  Vi ser på våld som en dålig väg till konfliktlösning och är tämligen försiktiga med högljudda vredesutbrott inför okända människor.

  Vi utgår från att det ej går att muta sig ur en polissituation, och försöker inte ens.


  I Sverige har vi en tendens att försöka vara goda med andras pengar och på bekostnad av våra egna.

  På kommun-nivå där jag bor prioriterar man mycket gärna turister framför ortsbor, detta märks mycket väl då det gäller att utfärda bygglov och tillstånd av de mest bisarra önskemål. Och när det gäller norrmännen så följer man ibland inte ens upp svartbyggsanmälningar.

  På riksnivå så välkomnar man urskillningslöst alla former av invandring, och drar sig inte för att då och då knäppa de redan bofasta på näsan och förtälja att de är kulturlösa barbarer,som skall vara glada för att folk vill komma hit och rädda våra pensioner, som världens näst största skattetryck av någon anledning ej kan råda bot på.

  Likt en bonde som samlar mat utan frysskåp inför dåliga tider så föser man ihop "arbetskraft" i veritabla getton där dom får ruttna i väntan på att arbetslöshetstrenden skall vända. Döm om politikernas förvåning den dagen "humankapitalet" skall sättas i arbete och det har blivit fullständigt oanvändbart på grund av hanteringen.

  Som panikåtgärd så sätter man in åtgärder som snedvrider konkurensen på arbetsmarknaden.
  Skattebetalarna får bekosta sin konkurrens på marknaden med egna medel.

  Enligt arbetsförmedlingen så kan ett företag i dag få upp till 750:-/dag i 24 månader som bidrag för att anställa en flykting i sk instegsjobb. Detta blir alltså 15 000 i månaden = 360 000:- totalt för en person i värsta fall.
  Tittar man då på radiohjälpens sida så står att finna följande.

  900:- kronor i gåva ger följande:
  Ett barn i Zimbabwe får frukost i två veckor
  och 28 barn får läkarundersökning i Peru, samt 30 barn får kläder i Södra Afrika.

  900:- kronor går 400 ggr i 360 000.

  För dessa pengar som vi med skattemedel sålt ut ett svenskt arbete till en (1) utlänning, skulle vi kunna ha gett
  400 barn frukost i två veckor, och
  läkarundersökning till 11 200 barn i Peru
  samt kläder till 12 000 barn i södra Afrika.

  (var tvungen att redigera bort massor av text i efterhand, då det visade sig att fältet bara tillåter 4 096 tecken, tänk på det om ni tänker skriva långt)
  Bittergubbe

  SvaraRadera
 9. Kan inte vara roligt att vara så bitter, hoppas du kan hitta lite glädje i ditt liv!
  Känner mig väldigt osvensk idag för jag hinner inte fixa varm lunch :)

  SvaraRadera
 10. Bittergubbe!

  Mina tolkningar av principprogrammet är just tolkningar och ingen vedertagen sanning som kan vara rätt eller fel. Tolkningar kan ifrågasättas och debatteras utifrån hur välgrundade de är. Du får gärna komma med andra tolkningar och argumentera emot mina. Jag tröttnar inte så lätt. Vilka tolkningar är det du tycker är så fel?

  Det går absolut att argumentera för att befolkningen måste minska p ga av miljö skäl.

  Men vill vi ha några som bekostar våra framtida pensioner och ge äldre i framtiden ett värdigt slut är inte detta en bra lösning. Ett sätt att lösa detta problem kan ju vara att ge de människor som flyr hit uppehållstillstånd och samtidigt minska vårt eget barnafödande.

  Sverige ger i dag främst inte uppehållstillstånd av ekonomiska skäl utan pga av flyktingskäl, humanitära skäl eller anhöriginvandring. (Däremot kan invånare i Eu fritt söka arbete i ett annat Eu-land) De flesta ekonomer är däremot ense om att vi kommer att behöva ta emot arbetskraftsinvandring i ett längre perspektiv för att klara välfärden.

  Man kan absulut diskutera var pengar gör mest nytta? Jag tycker att Sverige både kan ge bistånd och ta emot flyktingar. De som flyr hit gör det inte främst att ekonomiska skäl och är inte de som i första hand tar del av biståndspengarna. Dessutom är invandrare inte bara en kostnad utan även en investering.

  Naturligtvis är det ofta så att man prioriterar sig själv och de sina i första hand men jag anser att vi alla har ett ansvar för andra människor och tror inte summan av jobb och rikedomar är konstant. Mer människor= Mer tankar= mer nya ideer= Mer arbete...

  De flesta människor som ser någon människa vara i fara griper in för att rädda livet på denne andra även om det kan innebära risk för eget liv. Det finns många forskare som menar att människans utveckling beror just på förmågan till samarbete och empati snarare än flockmentalitet.

  ” Mycket av det gamla finns kvar, men nytt kommer till hela tiden. Det är så som Sverige har överlevt, utvecklats och gått framåt i 14 000 år, genom förnyelse och förändring. Den som stelnar och vägrar förändrar, den dör i inavel och kvävning.” Herman Lindqvist aftonbladet 1/11-09

  Mvh Erik

  SvaraRadera
 11. Bittergubbe!

  Sverigedemokraterna är ju dessutom inte så kända för sin generösa bidragspolitik!

  Så jag tror ju inte direkt att de tänker föra över de pengar de tror att de skulle spara på minskad invandring till andra länder i form av bistånd.

  SvaraRadera
 12. Hej Erik!
  Ursäkta om det ej blir korrekt citerat, enär det ej går att kopiera och klistra i detta fält,

  Det jag mest reagerade på är stycket där ni skriver
  "vad skall sverigedemokraterna göra åt det? Enda sättet att uppnå denna nation, denna utopi är att antingen tvinga på andra sina värderingar, eller hota fängsla eller utrota de oliktänkande. var har vi hört det förut?"

  Här fabricerar du egna förslag på diktator-lösningar, och avfärdar sedan DINA förslag med att antyda till nazismen.
  En klurig väg för att få den som skummar igenom handlingen till att omedvetet förknippa SD med våld, tvång, och nazism.

  Merparten av oss lever i stora drag efter min tidigare uppräkning av de svenska kultur-yttringarna.
  Avvikare finns ju, men man accepterar det på grund av de ofta är i minoritet.

  Själv brukar jag ibland som en provokation sätta mig bredvid en okänd i en tom buss.
  Reaktionerna blir oftast mycket besvärade, och ibland ren ilska. Men! jag blir varken fängslad, torterad, tvingad eller på andra sätt kuvad till att inte göra det.
  varför gör jag inte så jämt då?
  Många av våra beteenden kanske är fåniga och bör bytas ut, men sådana förändringar måste komma långsamt och successivt, själv har jag svårt för förändringar som jag ej valt själv.
  Vissa ser det som fint och väluppfostrat att rapa högt och ljudligt efter maten, besöker jag ett sådant land så ställer jag mer än gärna upp på det. Men på en svensk restaurang
  skulle det förmodligen bli en mycket irriterad och konstig stämning om folk satte igång att rapa. Åter igen, ingen tvingar díg att inte rapa, vare sig med våld eller fängelse, men din västerländska kulturfostran får det att kännas naturligt.
  Släpper vi in för många samtidigt med helt andra värderingar än oss så kommer vi att få en besvärande tillvaro från båda parter i alla sammanhang.
  Påtalar du för en svensk att han kom 45 minuter för sent till ett möte, så hamnar då ofta i överläge, enär den försenade försätts i en "skamsituation"
  Påtalar du samma sak för en norrman, så har du börjat mötet med att reta upp honom, enär han inte alls förstår problemet. Och tycker att du är en j-a storebrorsvensk.

  När det gäller samerna så är väl forskarna ej helt överens om de verkligen kan räknas till ursprungsbefolkningen. Fyndplatser tyder på att andra än den samiska kulturen var här först.
  Inlandsisen smälte undan söderifrån, och öppnade först upp för möjligheten att leva och verka i södra delarna av det som inte ens var "Sverige" på den tiden. Min lekmannamässiga tolkning av detta är att syd-européer borde ha varit här först. osäkert är det i alla fall, och inget som man likt dig kan peka med hela handen och basunera ut.

  Vad gäller "att ta det försiktigt och dra lärdom av historien" så saknar jag ett argument från din sida till varför detta är fel!
  I stället så dunkar du på ytterligare en gång med nazist-stämpeln så svärtan stänker.
  Hade tex den vite mannen invandrat med 100 man per år till Amerika så hade kanske indianerna klarat av att lära dem något i lugn och ro.
  I stället så vällde man in, båtlass efter båtlass. och skapade samhällen och grupperingar med endast vita som ej ansåg sig vare sig behöva diskutera eller sammarbeta med urbefolkningen.

  vad gäller censur av utställningar så får du gärna informera om var och när detta inträffade.
  I min värld så är det i dag en majoritet av utlänningar som med hot, bön, och våld förespråkar censur.
  Senaste fallet som jag kommer på, på grund av det absurda i det hela var när imamen Abd Al Haqq kielan, hade censurerat delar av en utställning på Nobelmuseet Utställningen bar för övrigt namnet "yttrandefrihet-var går gränsen".

  "tillbaka till något som aldrig har funnits"

  En sådan tid har faktiskt funnits, den fanns intill mitten av 80-talet, med ett ansvarsfullt intag av riktiga flyktingar och arbetare.
  Denna tiden finns faktiskt även just nu i länder runt omkring oss.
  Är det så fruktansvärt i tex Spanien, Finland, och Norge att vi måste göra allt som står i vår makt för att leda över dem i invandring?
  Med hälsning och handslag
  Bittergubbe

  SvaraRadera
 13. Bittergubbe!

  Angående Sverigedemokraternas konstsyn länkar jag här till Jessica Kempes artikel i Dn 4/6-09. "Sund konst ska rädda nationen" http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/sund-konst-ska-radda-nationen-1.884047

  Angående det ljuva åttiotalet så har vi i dag en restrektivare invandringspolitik än på 80-talet.

  Jag menar inte att det är hemskt i Finland och Norge. Jag menar att folk flyr av rädsla för sitt liv på grund av sin etnicitet, religion, sitt kön, sin sexualitet, sin politiska övertygelse osv. Dessa behöver skydd och jag menar att vi alla har ett ansvar för mänskligheten som helhet.

  För dessa människor är de främlingsfientliga, homofoba och könsstereotypa partierna ofta något de flytt ifrån.

  Och tyvärr delar Sverigdemorkaterna, enligt mig, samma människosyn som de mest fanatiska islamisterna eller de mest fanatiska kristna.

  Jag har aldrig upplevt att en majoritet av invandrarna med hot om våld förespråkat censur. Däremot finns det en minoritet bland invandrarna som gör detta. Och att gå denna minoritet till mötes anser jag är fel. Jag tror inte på censur.

  När det gäller kopplingar till den nazistiska ideologin som Sveigedemokratera så gärna vill tvätta sig ren ifrån har jag svårt att förstå att man inte ser kopplingarna i såväl uppdelningar i olika kategorier som synen på etnicitet, kön och sexualitet samt att de använder sig av ett språkbruk som är direkt besudlat av Nazistisk symbolik "Ett folk, ett land, en nation" etc..

  Visst går utvecklingen fort ibland fast den stora förändringen i Sverige handlar ju snarare om teknisk utveckling och om globalisering än om invandring. Dessutom är jag glad för den mångfald jag i dag möter i form av olika maträtter, kulturella upplevelser, eller tjänster som finns i samhället.

  Vi i Sverige har en lång tradition av öppenhet, tolerans och genorositet och jag hoppas verkligen att den utvecklingen kommer att fortsätta. För mig är detta "Svenskt"! Detta gör mig till en stolt svensk!!!

  SvaraRadera
 14. God afton Erik!
  Jag menade inte att en majoritet av invandrarna skulle förespråka censur och våld.
  Det jag avsåg var att av de fall som avhandlats i media de senaste åren så är antalet invandrare som varit inblandade i sådana förlopp i majoritet gentemot svenskfödda, då det gäller att hävda censur och hot mot utställningar och publikationer.

  Invandringen var större på 80-talet hävdar ni.
  Jag hävdar att situationen såg ut så här:'

  Runt 1985 låg antalet beviljade uppehållstillstånd "PUT" på ungefär 13 000/år sedan började en dramatisk ökning av asylsökande utan skyddsbehov.
  Detta gillades ej av den socialdemokratiska regeringen som tog det sk "luciabeslutet" den 13-dec 1989.
  Detta innebar att endast FN-anvisade kvotflyktingar skulle ges uppehållstillstånd.

  Då var man uppe i ett antal av ca 45 000/år, och kurvan vände nedåt, detta höll så i sig intill Bengt Westerberg rev upp detta beslut den 19:e-dec 1991 varvid antalet beviljade "put" raskt beskrev en pik på 80 000, denna mattades sedan av för att åter igen klättra upp till ett antal av ca 75 000/år 2007.
  Nog om 80-talet.

  Ni anser att vi alla har ett ansvar för andra människor, jag håller fullt och fast med i detta.
  Solidaritet är för mig när någon frivilligt avstår av sina egna pengar, tillgångar, eller arbetstid för att hjälpa svagare.
  Att däremot tvinga andra mäniskor att betala skatt för ett bidragssystem som man ej tror på är ej solidaritet. kan man kalla det för ett demokratiskt beslut i stället? Ja, det skulle det kunna vara, om det nu var så att det fanns andra alternativ i riksdagen.
  Som det ser ut nu så har man inget val, och då blir politikernas "solidaritet" med andras pengar rena kartellverksamheten.

  Infödda svenskar och rotade invandrare är varken mer eller mindre värda än andra utlänningar, men dom står mig närmare, och har därför min prioritering.

  Av någon anledning har det blivit fult att värna sina närmaste i denna frågan.

  Ni drar alla utlänningar över en kam och sätter etiketten
  "Svaga, skadade människor, hanteras varsamt och ges förtur till välfärden" på dem.
  vem äger rasismen här?

  Vilka alternativ har jag att rösta på om ett år, om jag vill att mina skattepengar skall tillfalla 95-årige Axel på ålderdomshemmet i Visby, i stället för till ett "Instegsjobb" för en misstänkt tortyrbödel på flykt från Irak?

  God natt!
  Bittergubben

  SvaraRadera
 15. Jag skriver inte att vi tog emot fler invandrare på 80-talet utan att vi hade en generösare flyktingpolitik. Det var alltså lättare att få uppehållstillstånd då. Sedan dess har Visumkrav införts, asylregler skärpts, vi har fått en restriktivare anhöriginvandring etc...

  Var skriver jag "Svagade, skadade människor hanteras varsamt och ges förtur till välfärden"? Många av de som flyr hit är otroligt driftiga och modiga!!!

  Jag tror inte man behöver hantera invandrare varsamare än infödda svenskar. Däremot ska alla människor behandlas med respekt och utifrån sin situation och sina sepcifika omständigheter.

  SvaraRadera
 16. Bittergubbe! Varje skattekrona går inte direkt till de personer jag vill, det får vi nog aceptera. Jag vill inte ge stöd till kungahuset, men får finna mig i det tills vidare. Att ställa grupper mot varandra invandrare-arbetslösa, invandrare-pensionärer, är precis det SD försöker. Det är inte hållbart. När det gälller mina närtmaste så har jag inga pensionärer bland mina närmaste just nu, snart inga småbarn heller. Ska jag då tycka att dessa grupper får lösa sitt uppehälle mha av sina närmaste, eller är det ok att tänka ett steg till?

  Du får lägga din röst var du vill. Om du tror att sd kommer att göra situationen bättre för pensionärer och tycker det är ok att ha parier med dedras ursprung i riksdagen så var så god. Själv tror jag inte att någon pensionär kommer att tjäna på sd. Vidare vill jag inte att vi ska gå danmarks väg och låta de främlingsfientliga sätta dagordningen. Det har kostat danskjarna massor av pengar, mer om detta senare.

  SvaraRadera
 17. God förmiddag Erik!

  Grupper ställs mot varandra i ekonomisk prioritering hela tiden i Sverige. Pensionärer/skolbarn, Hockeyspelare/ryttare,
  Stadsbor/glesbygd mm mm, detta sker utan ett knyst om "människovärde"

  Lyft blicken från hudfärg, härkomst och rastänkandet ett ögonblick och se oss alla som människor i stället. Invandrare är en "utgiftsgrupp" precis som skolbarn, pensionärer, arbetslösa etc. Alla dessa grupper innehåller en mix av både onda, goda, svaga, och starka individer och måste tåla att ingå i prioriterings-systemet som alla andra.

  Därav min "etikett" som jag felaktig la i din mun, vad jag avsåg var att jag upplever det som att andemeningen är att denna grupp får varken diskuteras eller tummas på för då är man rasist.

  Likt dig så betalar även jag skatt till en massa ting som jag ej önskar, men detta är än så länge fullt demokratiskt. Eftersom vi har olika alternativ representerade i riksdagen.
  (fast vi verkar gå mer och mer mot ett enda parti i dag)
  Dessutom så anses det helt okontroversiellt att ifrågasätta och lobba för eller emot dessa andra utgifter, trots att det är människor det gäller.

  Bittergubbe

  SvaraRadera
 18. Hej Bittergubbe!

  Nu svarar du till en stor del på Martins inlägg. Jag låter honom tala för sig.

  När det gäller vilka partier som finns i riksdagen så finns det ju möjlighet att rösta in andra partier än de som sitter där om man inte tycker att något av dessa företräder en.

  Jag anser att man ska få diskutera integrationsfrågor och var olika pengar ska gå. Jag upplever också att man gör detta inte minst på den här bloggen. Dessutom diskuterar man frågor i riksdagspartierna som arbetskraftsinvandring, språktest, anhöriginvandring, papperslösa mm där partierna även har olika synpunkter. Det som skiljer dessa partier från Sverigedemokraterna är att de har en mer nyanserad syn och dessutom hanterar denna fråga som en fråga bland många andra.

  Jag tycker däremot inte att vi ska låta de främlingsfientliga partierna sätta dagordningen. Jag anser inte att man bör diskutera muslimer eller invandrare som enhetliga grupper likväl som man inte bör diskutera svenskar eller kristna som enhetliga grupper. Och jag tycker man är naiv och enfaldig om man härrör alla problem i samhället till invandringen. Detta skapar inte, enligt mig, en bra grund för att diskutera de problem som finns med integrationen.

  Jag tror dessutom att invandring och möten mellan olika grupper är bra för utvecklingen och på sikt skapar välstånd och en ökad välfärd om man tar till vara på den kompetens och kraft som finns.

  Och mig veterligen finns det inget parti i riksdagen som representerar de som helt är emot barnbidrag, daghem eller pensioner, ålderdomshem. Så är det då verkligen demokratiskt att ge barnbidrag?

  SvaraRadera
 19. Ja, det blev adresserat fel, ursäkta förvirringen!

  Skillnaden när det gäller barnbidrag och andra typer av cementerade system är som jag ser det att det kostar dig inte mer än tid och möda att jobba för förändring.
  När det gäller asylpolitiken så har det kostat folk jobbet, man har blivit misshandlade, bespottade, hotade, fått sina ägodelar saboterade mm.

  Bittergubbe

  SvaraRadera
 20. Våld är aldrig en vettig lösning. De på yttersta högerkanten som utsatts för det är att beklaga. Dock är de få jämfört med andra grupper som utsätts för våld som utförs ffa allt av de högerextrema. Ex invandrare, homosexuella, vänsteraktivister.

  Vilket parti som drev att pensionärerna är roten till allt ont, de kostar för mycket pengar som tas från personer som kan arbeta nu eller i framtiden skulle tas på allvar. Sverigedemokraterna förtjänar inte att tas på större allvar än ett sådant tänkt parti.

  SvaraRadera
 21. Bittergubbe!
  Jag har blivit hotad och bespottad av många i mitt liv. Ingen av dessa har varit invandrare. Är det våldet vi vill få bort i samhället så tror jag det finns absolut viktigare områden som bör prioriteras och satsas energi på att diskutera än just invandringsfrågan. Det kan ju här, om man nu gillar att generalisera, vara av intresse att diskutera tex sverigedemokraternas brottsstatistik och hur vi kommer till rätta med den skada som Sverigedemokraterna åsamkar Sverige.

  Jag tycker det är djupt olyckligt med ditt sätt att försöka få flyktingar och invandrare till att framstå som tortyrbödlar, brottslingar eller ekonomiska lycksökare. Detta sätt att generalisera leder till allt större klyftor och allt större agg mellan människor vilket i sin tur riskerar att leda till mer våld och hot mellan olika grupper i samhället.

  SvaraRadera
 22. Nu blev det missförstånd Erik!
  Vad jag syftade på var att folk som arbetar politiskt mot en stramare asylpolitik blir utsatta för de av mig uppräknade repressalierna.
  Och detta utföres till största del av infödda svenskar, oftast då med vänsterextrema åsikter.

  Martin verkade förstå vad jag avsåg, så min text var nog inte helt galet konstruerad.
  Det är väl inte så att du missförstår mig med flit?

  Tyvärr så tror jag att detta är en av de viktigaste frågorna vi har framför oss.
  Oavsett vem av oss som har rätt eller fel i frågan så börjar det sjuda i samhället, och detta bara på den relativt blygsamma nivå vi har nu.

  En stor del av flyktingströmmarna i världen beror ju på motsättningar mellan religioner och kulturer.
  Varför skulle det fungera bättre här?

  Bittergubbe

  SvaraRadera
 23. Bittergubbe!
  Ber om ursäkt för missuppfattaningen och är glad att min tolkning var felaktig. Självklart är det avskyvärt med våld som riktas mot folk för att de uttrycker en avvikande politisk uppfattning. Detta är inte värdigt en demokrati.

  SvaraRadera
 24. Flyktingströmmen i världen beror till största del på politiska diktatorer och kampen om ägande av land/naturtillgångar. Kultur och religion har av freds- och konfliktforskarna visat sig vara en dålig förklaringsfaktor. I en demokrati som Sverige med gott om land ska det mao kunna fungera utmärkt med mer människor av olika kulturell och religiös bakgrund!

  SvaraRadera
 25. Påminner om att vi inte publicerar kommentarer som är påhopp på person, hets mot folkgrupp eller uppmanar till våld. Så formulera publicerbara kommentarer om ni vill ha in dem.
  Även påhopp på andra personer som lämnat kommentarer undanbedes.

  SvaraRadera