torsdag 11 juni 2009

Jag vet bäst! Bland humanister och fundamentalister

Humanisterna har dragit igång en kampanj under namnet Gud finns nog inte. Det får mig lite intresserad, så jag gör deras test och studerar deras hemsida. Blir fascinerad.

Humanisterna gör en enkel indelning av världen. Det finns troende människor, de är i värsta fall fanatiska galningar, i bästa fall småtokiga. Mot detta står de rationella och goda humanisterna. I det väldigt förenklade (kanske ironiska) test man erbjuder menar man att över 80 procent av Sveriges befolkning inte är religiösa. Humanisterna verkar se sig själva som talespersoner för denna icke religiösa majoritet, som är förtryckta av de galna 20 procenten.

Jag träffar mycket troende människor av olika religiös hemvist. En klar majoritet av dessa har som en del av sin tro också tvivel. Det är kanske därför det heter tro, inte vetenskap. Så finns en liten grupp, vi kan kalla dem fundamentalister, som aldrig tvivlar och som är totalt övertygade om att den egna uppfattningen är till 100 procent rätt, alla andra helt fel. Ett kännetecken för denna lilla grupp är att de ofta ägnar mer tid åt att leta fel hos den andre än att fokusera på sitt eget. Jag har sett det bland kristna, som lägger allt för stor tid på att predika hemskheten hos till exempel muslimerna. Jag har sett det hos muslimer vars huvudsakliga uppgift är att motbevisa de kristnas uppfattningar. Dessa personer är dock lätt räknade.

Jag får en känsla av att humanisterna är att räkna till denna lilla grupp. Det verkar inte finnas plats för tvivel. Humanisternas ateism verkar vara av den fundamentalistiska typen. Det är mer vetenskap än tro. Huvuduppgiften på hemsidan är att predika hur hemsk religionen är, den förtrycker och diskriminerar. Den enkla lösningen ligger i att religionen tar mindre plats eller försvinner. En liten del ägnas åt det egna, små ersättningsceremonier för de som saknar exempelvis dop och konfirmation.

Intressant är att man vill göra religion jämförbar med andra ideologier och livsåskådningar, vilket verkar rimligt. Samtidigt vill man särskilja religiösa ideologier genom att man inte får grunda friskolor utifrån sådana ideologier. Att grunda friskolor utifrån andra ideologier (antroposofism, montessoripedagogik eller rent och skärt vinstintresse) verkar inte möta något hinder.

En intressant kampanj man drivit, handlade om att rensa ut Biblar från hotellrum. Eftersom religionen står bakom så mycket grymhet och fanatism så måste det vara farligt att placera ut sådan litteratur. Försök att rensa bort religionen har gjorts förr, men sällan med trevliga eller för den delen (ur ateistisk ståndpunkt) lyckade resultat. Vare sig i Sovjetunionen, där man försökte rensa ut religionen helt, eller i nazityskland där man försökte ersätta religionen med den nazistiska ideologin.

Humanisterna som i sin egen världsbild borde attrahera 80 procent av Sveriges befolkning har idag knappt 5000 medlemmar. Detta kan jämföras med de muslimska församlingarna som har drygt 100 000 medlemmar, eller Svenska kyrkan där nära sju miljoner personer valt att (för)bli medlemmar. Humanisterna har färre medlemmar än de svenskar som valt att vara aktiva Buddhister eller för den delen Ungerska protestanter. Det trossamfund som storleksmässigt är att jämför med humanisterna är Estniska evangelisk-lutherska kyrkan. Men humanisterna verkar ha klart mer tid, pengar och vilja att lägga på antikampanjer än esterna.

15 kommentarer:

 1. Du för ett knepigt resonemang här, du använder t.ex. väldigt många ord utanför sitt sammanhang som i ditt inlägg blir konstigt. Det är som du antingen är övertygad om din förståelse för vad orden betyder, eller så kom du inte på rätt ordval.

  Ta t.ex. ordet fundamentalist, en bokstavstro på en urkund. Vilken urkund skulle Förbundet Humanisterna dogmatiskt följa? Mig veterligen finns ingen skrift (fundament) som de förhåller sig till utan beskriver på sin sida att de i första hand värnar om demokrati och demokratiska rättigheter.

  "Det är mer vetenskap än tro". Vetenskap är ju en metod för att verifiera vad som är korrekt. Vetenskaplig metod och kritiskt tänkande är sådant man får lära sig i skolan.

  Du verkar vilja försvara grymheten i biblarna, Paulus omyndigförklarande av kvinnor (1 Kor 14:33-36, 1 Tim 2:9-14) och löfte om att judarna skall straffas (Tess 1 2:14-16), Jesus uppmaningar till att mörda oliktänkande (Joh 15:6, Mat 18:6), att döda barn (Matt 15:4), att städer som inte underkastar sig skall förstöras (Matt 11:21-23), ett budskap om krig (Matt 10:33-36) och eld (Luk 12:49-53), som gör de som inte underkastar sig är fienden (Mat 12:30). Du jämför kritiken mot detta med nazistyskland som var protestantiskt kristet, och kommunismen som var lika antidemokratisk.

  Humanismens statsskick är demokrati och mänskliga rättigheterna bygger på humanistisk ideologi. Hur kan du ens jämföra dessa med ovan utan skam?

  Jag har sett kritik mot humanisternas kampanj som varit korrekt, både i faktaunderlag och ordval. I ditt fall verkar det som du hugger blint och vilt efter något som av någon anledning skrämt dig. Jag blir tvungen att fråga om du antingen har svårt med begreppen och sambanden du bygger ditt resonemang på, eller om du har som medveten agenda att förtala.

  Är det det senare så ber jag dig beakta det åttånde budet.

  SvaraRadera
 2. Det finns även en bok som hör till kampanjen. Du kan läsa mer om den här: http://www.bokengudfinnsnoginte.se/

  SvaraRadera
 3. Jemy!
  Ska försöka reda ut din kommentar.
  Fundamentalism används ursprungligen på en protestantisk form av kristendom som såg Bibeln som ordagrann sanning. Används i vidare bemärkelse om tro eller ideologi som ska gälla som alenarådande samhällsordning. Då behövs mao ingen skrift. (NE)

  Jag definierar i min text fundamentalism som oförmåga att se nyanser och bara svart eller vitt. Känns rimligt för mig, men jag kan tänka mig att byta ut det till omogen tro/ideologi, om du känner dig bekvämare då.

  Vet inte var du hittar försvar för Bibelns grymheter. Det jag menar är att en väldigt liten minoritet läser bibelns som fundamentalister och som du tycks göra.

  Jag tycker att humanisterna har en hel del vettiga saker kring demokrati, jämställdhet osv. Jag menar dock att detta försvinner i ivern att förlöjliga och förfarliga religionen. Jag använder mig av samma metod för att granska ateismen. Kanske dumt, men jag tänkte att det skulle visa på det onyanserade. Ateism kan vara mänsklig och omänsklig. Liksom kristendom kan vara Desmod Tutu och Ku Klux Klan.

  För övrigt är jag varken rädd, har svårt för begrepp, eller är ute efter att förtala. Om du hänvisar till tio Guds bud, så vet jag inte om varken du eller jag har dem som vårt rättesnöre i livet. Men nej jag är inte ute efter att förtala, bara skapa spännande debatt.

  SvaraRadera
 4. Jag tycker Martin Nihlgård har rätt. Humaisterna vill lyfta fram en alternativ livsåskådning men skjuter sig själva i foten genom att lägga alla sin energi på att kritisera andra synsätt. På det sättet påminner de om extremister inom andra ideologier och trosriktningar. Vi har rätt alla andra har fel. Svart och vitt.

  Det kan också vara intressant att fråga sig själv hur många av de mänskliga rättigheterna som går att härleda till olika religiösa urkunder och traditioner. De har ju inte fötts ur intet även om humaisterna gärna vill tro det.

  SvaraRadera
 5. Det går inte komma undan att många ateister lyfter fram vetenskapen i vid mening, och Darwin i synnerhet, som den motkraft som skall befria oss från den religiösa vidskepelsen. (Tänker särskilt på ateismens stora hjälte Richard Dawkins). Men ur Darwins läror föddes socialdarwinismen och ur socialdarwinismen rasbiologin. Allt detta var vetenskaplig sanning för mindre än 70 år sedan. Nog har även "vetenskapen" och darwinisterna en del skelett i gardroben. Både nazismen och kommunismen var ju i grunden ateistiska ideologier, även om Jemy gärna vill koppla nazismen till protestanismen (googla gärna namnet Bonehoeffer). Allt är inte svart och vitt

  SvaraRadera
 6. Skriver detta med huvudvärk så jag ber om ursäkt om det är rörigt nånstans.

  Personligen tycker jag "ateist" är ett ganska menlöst begrepp. Det betyder ju bara att någon inte är en del av en specifik grupp (teist). "Humanist" är en ideologi som går att diskutera, men ateist säger ganska lite. Teist är ju egentligen inte heller någon ideologi, det blir det först när du tillför nån form av definition.

  Jag tror att du menar att Humanisterna är extremister eller chauvinister.

  En övertygelse om att något är positivt är inte nödvändigtvis fel i sig. Att t.ex. vilja stödja lag och rättsväsende, demokrati, eller att värna om grundläggande rättigheter och friheter är väl inte fel. Det är väl vad folk står för vad som är relevant, inte så mycket att de har värderingar. Tänk om vi skulle kallat varenda regeringsparti för extremister för att dom har åsikter...

  Sen är det väl en skillnad på att sträva mot en viss hållning och att försvara en viss skrift som den är skriven. Man kan t.ex. ha som agenda att sträva efter rättvisa och frihet, men ha en grundlag som man kan skriva om och uppdatera allt eftersom man gör erfarenheter som visar att deras grundlag får fel resultat.

  Jag gav dig ett antal passager ur bibeln som exempel på varför någon skulle vilja kritisera den, men skall man ge sig på en värdering måste man väl kunna förklara varför den är på väg åt fel håll. Då får man ju utgå från vad någon har för argument och så berätta varför metoden eller målsättningen är fel.

  Till sist en parantes; frågar du mig tycker jag den här kampanjen kunde gjort ett betydligt bättre arbete på frågorna, t.ex. innehållit fler svarsalternativ.

  SvaraRadera
 7. Anonym, de "mänskliga rättigheterna" är i stort slutprodukten av naturrätten, en idé som ursprungligen myntades av Aristoteles men många har arbetat på och förfinat under årtusenden. Kolla gärna wikipedia. I stort sett har kärnidén om individuella fri och rättigheter legat med vid sidan om, ända tills de förfinades från renässansen framåt och aktiverades i ett antal revolutioner.

  Religiösa urkunder har i efterhand omtolkats för att ge stöd åt detta och det finns dem som menar att de mänskliga rättigheterna inte gäller utan en gudomlig övermakt.
  Läser man dock urkunderna (bibeln, koranen) pärm till pärm inser man att den för det mesta går rakt emot de mänskliga rättigheterna.

  SvaraRadera
 8. Ok! Så vad det handlar om är att ta fasta på allt det negativa som finns inom religionen och bortse från allt positivt som eventuellt finns att ta fasta på. Allt tänkande som gjorts kring människovärde och etik inom den religiösa sfären är per definition utan värde eftersom det är religiöst. Tack för klargörandet! Trodde att postmodenismen hade gjort upp med tanken på en objektiv sanning, men utifrån resonemanget ovan finns det en EN korrekt tolkning av samtliga religiösa skrifter om man läser dem från pärm till pärm. Det är det som stör mig mest med Humaniserna. Ni läser de religiösa skrifterna med samma glasögon som fundamentalisterna och menar att en bokstavlig tolkning är det enda rätta. Ni bortser helt enkelt att det finns ett mångfald av tolkningar och ser alla troende som extremister. Jag skulle tro att vi två tänker ganska så lika när det gäller frågor som människors lika värde, jämställdhet och demokrati. Det som skiljer är att jag förankrat min värdegrund utifrån min tro, medan du valt en annan förankring för din värdegrund. Som sagt, allt är inte svart och vitt.

  SvaraRadera
 9. Intressanta tankar. Jag tror att ett grundproblem för mycket diskussion mellan olika grupper är att vi jämför vårt bästa med deras värsta. Jag har sett det bland religiösa människor, exempel kristna som jämför det dubbla kärleksbudskapet med Usama Bin ladins handlingar. Gissa vem som framstår ibäst dager.

  Jag tycjer att humanisterna gör på samma sätt och det är tragiskt. Tänk om alla goda krafter, kristna, muslimer, hinduer, ateister kunde sluta med den typen av förenklingar och se det positiva hos varandra och jobba tillsammns mot sådant som kränker människan.

  Att ha en hållning är aldrig fel att tro blint är oftast det. Detta gäller även politiker. Ecempel: personligen tycker jag mycket bättre om den vuxne Reinfeldt ellr Borg med en nyanserad bild av verkligheten än deras ungdomliga nyliberala förenklingar.

  SvaraRadera
 10. Tycker det är intressant att du skriver så rättframt om något som många förmodligen kände när man såg denna kampanj.

  Saknar dialog, förståelse och sunt förnuft. Som om att inte många religiösa ställer sig inför samma fråga "Finns gud?" och är det inte det som visar på att vi alla delar samma tvivel i livet.

  Varför vill man numera distansiera sig ytterligare från varandra när vi kan lära av varandras tankar och världsbilder?

  Snyggt jobbat!

  SvaraRadera
 11. Von Wright har en del intressant att säga om fundamentalism i "Myten om framsteget". Scientistisk fundamentalism är ganska vanlig, tycker jag. Det är tron att bara den moderna västerländska vetenskapliga metoden kan ge kunskap.
  Humanisterna? Ja de är helt klart en fundamentalistisk sekt. Eller också finns det inga fundamentalistiska sekter.
  (fundamentet behöver inte alls vara en gammal text)

  SvaraRadera
 12. Det intressanta med deras kampanj är att folk på gatan här i Malmö tar sig friheten och sprejar över texten "nog inte" på "Gud finns nog inte" och tillför även på några av dessa stora skyltar, texten ”och Muhammed är hans sändebud” :-)

  SvaraRadera
 13. En del unga humanister verkar tänka lite längre än gamlingarna. Intressant generationsperspektiv! Det är glädjande och kan öppna för dialog, även där man inte är överens i allt.

  http://anna-does-life.blogspot.com/2009/06/debatten-om-gud-fortsatter-att-rasa.html

  SvaraRadera
 14. Du menar unga ateister. "Humanisterna" är på intet sätt humanister.

  SvaraRadera
 15. Humanister, sekularister, ateister. Svårt med ord :)

  http://www2.unt.se/pages/1,1826,MC=25-AV_ID=919461,00.html

  SvaraRadera