onsdag 18 november 2009

Sverigedemokraterna del 5: Vad kostar Sverigedemokraterna?

Sverigedemokraterna pratar ofta om kostnader för mångfald i samhället. Faktum är att det är precis tvärt om. Samhället tjänar pengar på mångfald. Se tidigare text Låt Sverigedemokraterna spela fotboll . Det är helt klart att ett parti som vill inskränka mångfalden för med sig kostnader för Sverige. Men det finns också andra anledningar till att det blir dyrt att ge Sverigedemokraterna inflytande. Nedan följer några tydliga och direktsa kostnadsposter.

Post 1: Sverigedemokraternas företrädares direkta kostnader:

Sverigedemokraterna har en lång historia av våldsbrott och andra kriminella gäningar. Brottslighet kostar pengar. De värsta våldsamheterna verkar ha lugnat sig, men brott begås fortfarande. Statistiken för SD's nuvarande kandidater är inte klar. Men siffror från förra valets sd-kandidater visar:
 • 50 av Sverigedemokraternas 511 kandidater i valen till kommunfullmäktige är straffade de senaste femton åren. Misshandel är den vanligaste brottsrubriceringen som kandidaterna funnits skyldiga för. Detta i ett parti som i sitt valmanifest säger sig vilja ta ett krafttag mot brottsligheten. I minst nio av de 43 fall av misshandel som expo.se har funnit, handlar det om våld mot kvinnor.

 • Andra vanliga brottsrubriceringar är stöld, olaga hot och olovlig körning. Vid 37 tillfällen har fängelse utdömts som straff. Det ska noteras att vissa kandidater har tilldömts fängelsestraff mer än en gång.I sammanställningen har mindre förseelser, som till exempel hastighetsöverträdelser och färd utan bilbälte, inte tagits med.

 • Av 550 valkandidater på Sverigedemokraternas listor till kommun- och landstingsfullmäktige är 22 procent kronofogdesfall. Den totala skulden uppgår till drygt 10,5 miljoner kronor. Av de 120 personerna som är kronofogdesfall har 81 skulder hos kronofogden, nästan 15 procent av partiets 550 kandidater. Motsvarande siffra för Sveriges befolkning är cirka fyra procent. Sammanlagt driver kronofogdemyndigheten just nu 1455 mål mot partiets företrädare.
Det säkraste sättet att slippa dessa kostnader är att inte låta Sverigedemokraterna få inflytande över sveriges ekonomi eller lagstiftning. Att hålla dem utanför riksdagen!

När det gäller följande två poster kan vi utifrån en jämförelse med Danmark se vad som riskerar drabba Sverige. Dansk Folkeparti (DF) är det närmaste exempel vi kan hitta på vad som händer när de främlingsfientliga får makt. Dansk folkeparti är på ett sätt väldigt olikt SD. DF är inte ett parti med rötterna i fascism och nazism, utan ett rent populistiskt parti med rötterna i skattesänkarfrågor. Den stora likheten är den tydliga främlingsfientligheten och hetsen mot muslimer. En profil som kostat Danmark mycket pengar.

Post 2: Minskad turism

Danmark visar enligt Copenhagen Economics en unik bild vad gäller turism. Turismen till Danmark har minskat med två procent mellan år 2000 och år 2007. Under motsvarande period har turismen i övriga Europa ökat med 23 procent. Enligt, bland annat, en ledande reklambyrå (Propaganda McCann) är förklaringen den förändrade bilden av Danmark. Tidigare uppfattades Danmark som ett frisinnat, diplomatiskt och mycket mänskligt land. I dag är bilden av Danmark ett litet aggressivt land, ett land som inte tycker om utlänningar. Här har Sverige chansen att ta en del av de turister som tidigare åkte till Danmark. Detta förutsätter att inte bilden av Sverige också blir att vi ogillar utlänningar. Det säkraste sättet att slippa ett sådant rykte är att hålla Sverigedemokraterna utanför riksdagen.

Post 3: Bojkotter mot landet

Det tydligaset exemplet vad det gäller att räkna kostnader för ökad främlingsfientlighet är karrikatyrkrisen i Danmark. Publiceringen av Muhammedkarrikatyrer var den droppe som fick bägaren att rinna över och ledde till en stor bojkott av danska varor i Mellanöstern. Att det inte bara handlade om bilderna blir tydligt om man lyssnar till de elva ambassadörer som försökte få till ett möte med den danska statsministern. I Mellanöstern såg man publiceringen av bilderna som en del av en lång svartmålning av islam. Den hets som länge pågått mot muslimer i Danmark, initierad av Dansk Folkeparti, fick till slut konsekvenser. Danmarks statsminister vågade inte på grund av de främlingsfientliga lösa konflikten genom ett enkelt möte. Bojkotten av Danska produkter kostade bara Arla en halverad omsättning på sin största marknad under lång tid. I Sverige kunde vi hantera motsvarande fråga (rondellhunden av Lars Vilks) mycket bättre. Statsministern tog snabbt till orda och tillsammans med de välintegrerade muslimska organisationerna i Sverige hanterades frågan bra och Sverige drabbades inte av några kostnader för en bojkott. Om SD haft mer utrymme och dessutom funnits i riksdagen hade utgången säkert blivit en helt annan. För att inte tala om i fall SD haft regeringsmakt.

Det säkratse sättet att slippa den här typen av kostnader är att vår nästa statsminister (från blå eller rödagröna blocket) slipper vara beroende av Sverigedemokraterna i någon fråga och att inte ge SD ökat medialt utrymme genom platser i riksdagen.

Frågan är: Har vi i dagsläget, med den ekonomiska krisens efterdyningar, råd att ge Sverigedemokraterna mer inflytande? Jag tror inte det!

12 kommentarer:

 1. Anders Laestadius20 november 2009 12:31

  Än en gång bra skrivet! Du tydliggör vad det handlar om och vilken dubbelmoral det ligger bakom deras "politik".

  Sedan finns det ytterligare kostnader med SD, något som du hintar i inledningen; mångfald genererar intäkter till Sverige som dessa krafter antingen inte förstår existerar eller så väljer de att inte se dem, och SD siktar på att förstöra grunden för denna inkomstkälla för Sverige.

  Det har för länge sedan visats inom företagsvärlden att mångfald är en förutsättning för innovation. Miljöer med för homogen sammansättning skapar inte tillräckligt med insikter och infall för att generera innovativa idéer. Dessutom har forskning om teamwork visat att grupper med större mångfald är en förutsättning för riktigt hög produktivitet, vilket i sig också skapar mer ekonomisk bas för samhället. För att vi skall kunna försörjas som gamlingar någon gång i framtiden behövs just framgångsrika företag. Innovation och produktivitet är nyckelfaktorer för att både skapa nya företag och att skapa konkurrenskraft i en allt mer global ekonomi.

  I och med att SD vill minska mångfald så hindrar de därmed en sund ekonomisk utveckling och i stället skapar ett allt mer fattigt samhälle; fattigt både ekonomiskt och kulturellt, eller med andra ord, både materiellt och spirituellt.

  SvaraRadera
 2. Martin bör sammanställa allt om Sverigedemokraterna och sprida det ytterligare innan valet! José Luis Ramírez

  SvaraRadera
 3. Tack José! Jag hoppas att det ska bli något mer, det finns mycket kvar om SD. Nu blir det nog en paus från SD. Behöver variera oss lite:) Men det kommer mer!

  SvaraRadera
 4. Anders! Tack för dina exempel. Det finns mängder av forskning som stärker det du skriver. För mig är ett lysande exmpel Silicon Valley, världens mest mångfaldsrika område: Många kvinnliga chefer, stor åldersspridning, flest indier utanför Indien, många öppet homosexuella osv. Här uppstår idag fler idéer och företag än någon annanstans. Jämför med Bibelbältet i USA. Där är man rädd för all form av mångfald och samhället stagnerar. Där tror man fortfarande att olja, vapen och krig är framtidens lösning.

  SvaraRadera
 5. Som historielärare kan jag ju tillägga:

  Romarna anammade andras teknik och kunskap och utvecklades därmed. Muslimernas framgångar på 800-talet berodde mycket på att man tog tillvara andras kulturer och kunskaper. Bevarade andras i det egna helt enkelt.

  Europas kommande utveckling som började på 13-1400-talet berodde inte bara på digerdödens uppluckrande av gamla strukturer men också att man lärde sig ta tillvara och samarbeta med flera kulturer. Väldigt mycket ar vi Islam att tacka för eftersom deras bevarande av teknik och kunskap äntligen kom oss till godo.

  Som ni säger. Homgena strukturer i samhället är verkligen inte bra för utvecklingen. Historien visar tvärt om.

  SvaraRadera
 6. Tack för denna redovisning, Martin.
  Så ska Sverigedemokraterna bemötas: med fakta.
  De använder sig av allmänna tendentiösa påståenden och blir ofta bemöta enbart med känslomässiga argument.
  Sverigedemokraternas medlemmar bör granskas ordentligt. Idag försörjer sig Åkesson med flera på att sprida otydigheter om andra människor och få lön för detta, i stället för att göra en arbetsinsats av värde, såsom många av hans klandrade invandrare gör. SD får dessutom partistöd och lever på våra skatter.
  Det är bra att man synar dem i sommarna som du gör.
  José L Ramírez

  SvaraRadera
 7. Tack D för det historiska perspektivet, intressant! Allt verkar tala för mångfald. Tråkigt stt sd-anhängare inte vill ge sig in i diskussionen. Jag har försökt bjuda in dem via en mängd sd-bloggar och mail till deras partifolk. Men de verkar inte ha några argument att komma med!

  SvaraRadera
 8. kanske inte så konstigt att SD inte vågar bemöta kritiken mot sitt parti - när diskussionen blir saklig och bygger på fakta faller ju deras skrämselpropaganda väldigt platt!!
  /Ola

  SvaraRadera
 9. Svarar inte som representant för SD på något sätt, sympatisör möjligtvis.

  Tycker det bara är intressant hur 12 000 invandrare kan öka Sveriges handelsunderskott med 3 miljarder. (lyckas tyvärr inte klistra in länk i det här kommentatorsfältet 0_o. Källa: DN "Invandringen ökar Sveriges utrikeshandel").

  Danmarks minskade turism misstänker jag personligen att det har mer att göra med deras stärkta ekonomi och mycket dyra krona än oljeshejkar som slutat besöka Carlsbergmuséet och kommit underfund med att rödpölse är gjort av svinkött.

  SvaraRadera
 10. Tack för ditt svar Echy! Alltid kul med någon som säger emot. Jag har läst undersökningen du hänvisar till, jag tror den syftade till att visa det samma som jag vill visa: Invandring är ekonomiuskt lönsamt.

  När det gäller den minskande turismen spelar danska kronan säkert in. Men även bilden av Danmark. Då handlar det inte i första hand om muslimska turister utan om de turister Rickard Florida kallar den kreativa klassen. Människor som uppskattar mångfald och är en stark motor i utveckling och konsumtion.

  SvaraRadera
 11. Att syftet var att visa att invandring är ekonomiskt lönsamt är väl ändå inte lika intressant som att den påvisar att invandring leder till handelsunderskott.
  Nu går det ju inte inte copy/pasta i kommentarerna så det är helt ärligt för jobbigt att föra en saklig diskussion med härledningar och citat här.

  SvaraRadera
 12. Jag har läst om texten på DN. vet inte vad du har läst, men det texten säger är att import och export ökar tack vare invandring! Importen ökar något mer än exporten. Att det skulle vara dåligt för Sverige får du nog ta och förklara bättre. Det låter för mig som en väldigt omodern protektionistisk tanke.

  http://www.dn.se/ekonomi/invandringen-okar-sveriges-utrikeshandel-1.954118

  Jag kan klippa och klistra i kommentarsfältet så jag lägger in länken!

  SvaraRadera