torsdag 3 december 2009

Snälla monarkister, ge mig ett rimligt argument till varför vi ska ha kvar kungahuset i Sverige år 2010!

Eftersom en hyggligt stor majoritet av Sveriges befolkning sägs vara för bevarande av kungahuset har jag, utifrån respekt för flertalet, verkligen försökt förstå vad de bygger denna uppfattning på. För mig känns det helt absurt att på 2000-talet ha en kung i ett land som vill vara modernt. De argument jag hittills hört är svåra att ta på allvar, så snälla ge mig något annat så att jag kan förstå hur ni tänker!

Ett vanligt argument för att ha ett kungahus är att det bidrar ekonomiskt till Sverige, i första hand genom att det främjar turism. Jag tror inte att det stämmer. Men om det är sant är det ändå ett orimligt argument. Berlinmuren leder till betydligt mer turism för Tysklands del än vad kungahuset gör för Sveriges del. Ändå har jag aldrig hört någon tysk vare sig på östra eller västra sidan använda detta som ett argument för att behålla/återuppbygga muren. Den relik som finns kvar av muren drar fortfarande turister. Det hade ett tomt slott säkert också kunnat göra.

Ett annat argument på temat ekonomi är att kungahuset bidrar till ökad export. Inte heller detta tror jag på. Om det är sant så finns det mängder av saker som ger ökad export som vi ändå tvekar inför. Exempelvis att sälja vapen till krigförande diktaturer. Här är den principiella hållningen att vi inte ska göra det, det är inte moraliskt försvarbart och det smutsar Sveriges rykte. (Ja, jag vet att vi är dåliga på att följa denna princip, men det är en annan fråga). Samma principiella hållning borde gälla för kungahuset som exportfrämjare. Vi vill exportera för att mottagarländerna tror på våra varor och för att vi upplevs som ett högteknologiskt land, eller? Att ha ett kungahus smutsar vårt rykte som modern nation.

Ytterligare ett argument jag hört är att kungahuset är en viktig del av vår historia. Det kan man ju inte förneka. En kanske ännu viktigare del av vår historia, för att förstå vissa saker i det moderna Sverige, är Rasbiologiska institutet. Saker kan vara viktiga för vår historia utan att för den delen vara värda att bevara, mer än som minnen av en svunnen tid.

Det argument som jag kanske hört oftast är att kungahusets medlemmar är så trevliga och de gör ju i alla fall ingen skada. WTF! Vilka andra företeelser motiverar vi med detta argument? Det är ju ett uttryck som vi brukar använda för att försvara personer som i övrigt bidrar med väldigt lite: ”Ja, men han är i alla fall snäll!” Det brukar inte vara ett omdöme att bygga en livslång karriär på.

Så snälla monarkister, ge mig ett mer hållbart argument för att behålla kungahuset. Ni som svarar till kungahusets försvar kan väl också vänligen besvara följande fråga, som för mig är fundamental:

Är det bra med ärftliga ämbeten?
Om ja; varför hör man aldrig någon som kämpar för att vi ska införa fler ärftliga ämbeten? Landshövdingsposten kunde ju i så fall vara en bra början och det finns säkert fler.
Om nej; snälla hjälp mig att arbeta för ett demokratiskt Sverige där alla ämbeten tillsätts efter förtjänst och skicklighet. Utträda ur monarkin Sverige kan du göra på Republikanska föreningens hemsida. Välkommen!

10 kommentarer:

 1. Har fått några kommentarer via facebook:

  1. För att vi ska slippa rösta.
  2. För att veckopressen ska ha något att skriva om.
  3. För att det är tacksamt för satirer!

  Klart bättre argument äön de jag nämnt :)

  SvaraRadera
 2. Rojalistiska föreningen, jo det finns en sådan, hänvisar till sin hemsida som svar på bloggen. Där ger de sina argument.
  http://www.rojf.se/page6/page8/page8.html

  Det roligaste tycker jag är "monarkin är ett billigt statsskick". Min kommentar till det är att riksdagsval är väldigt dyrt, men jag tar tacksamt den kostnaden!

  SvaraRadera
 3. Huvudet på spiken!

  Den yttersta symbolen för fullständig demokrati vore att etablera en folkvald president, eller varför inte en folkvald kung/drottning, som sitter på en begränsad mandatperiod i Stockholms slott.

  Förstår inte varför det skulle bli dyrare? Om han/hon får dubbla statsministerlönen + att valet sammanfaller med riksdagsvalet så skulle kostnaden bli mycket mindre än kungahusets (eftersom man då måste betala appanage till ALLA i kungahuset istället för bara EN person).

  Det enda problemet är att vi skulle vara fortsatt tvugna att betala appanage eftersom man inte kan få ett vettigt jobb på en kandidatexamen i statsvetenskap blandat med lite annat hopkok eller att en allmän kandidatexamen bestående av A- och B-kurser i helt spridda kurser.

  SvaraRadera
 4. Eva: Kanske kan de få a-kassa första året?

  SvaraRadera
 5. Beträffande "kungahuset som en viktig del av vår historia" kan man konstatera att samhällsinstitutionen Posten är dubbelt så gammal som huset Bernadotte. Och Posten håller man ju på att avveckla som bäst...

  SvaraRadera
 6. Trygve Bång24 mars 2010 03:08

  En bra anledning till att vi skall ha monarki är:
  [1] Valda ombud för Sveriges folk, dvs Sveriges Riksdag, lät göra en grundlagsutredning som levererade en ny konstitution av år 1974. Den nya Regeringsformen (RF) stipulerade en konstitutionell monarki.

  [2] Enligt god svensk demokratisk sed yttrade sig ett mycket stort antal remissinstanser till denna utredning, även svenska folkrörelser.

  [3] Den nya svenska konstitutionen antogs sedan 1974-1975 i två riksdagsbeslut, med mellanliggande val. Anledningen till att grundlagar måste genomröstas två gånger med mellanliggande val, är att undvika att förändringar av samhället genomförs som går emot folkviljan.

  Jag ber dig peka på vad i denna beslutsprocess du finner vara odemokratiskt. Jag är inte monarkist, men jag har stor respekt för alla beslut somn fattats lagligen genom riksdagsbeslut, baserade på brett remitterade grundlagsuredningar. Det farliga med republikaner är inte risken att de avskaffar monarkin; utan den mob-mentalitet de föredrar framför möjligheten att påverka samhället genom de demokratiska instrument vi har skapat åt oss.

  SvaraRadera
 7. @trygve
  Även konstitutionen går att förändra, de tar bara lite längre tid. Därför använder jag min demokratiska rätt att ifrågasätta den del av vår konstitution som ger oss monarki. Det blir dessutom motsägelser i författningen om det finns ärftliga ämbeten. 1974 och 1975 fick jag för övrigt inte rösta!

  SvaraRadera
 8. En ny grundlagsutredning gjordes under 2000-talet, dvs då du kan antas ha varit röstberättigad. Tyvärr, för din del, röstade under 2000-talet inte tillräckligt många människor på partier i Sveriges Riksdag som prioriterade frågan om Monarki, varför grundlagsutredningen inte fick i uppdrag att inkludera översyn av statsskicket. Det kommer att dröja till nästa grundlagsutredning.

  Om du är missnöjd med det, bör du rösta på ett parti som prioriterar republik, och som internt bland sina sympatisörer har en övervikt av republikaner. Det finns ett sådant parti i Sverige: Vänsterpartiet. Förutom att de har kravet på republik i sitt partiprogram, har även det senaste året de kommunistiska republikanerna blivit fler än de kommunistiska monarkisterna. Jag har inte rapporten framför mig, men fördelningen är ungefär 40+% vs. 30+% bland de som röstar på (V).

  En intressant detalj att notera är att forskning (Göteborgs Univ.) påvisat starka monarkistiska sympatier bland miljöpartister, ibland t.o.m. högre än riksgenomsnittet för den undersökta populationen.

  Den "snabbaste" och säkraste vägen mot republik går därför över en stark tillväxt av (V) i Sveriges Riksdag.

  SvaraRadera
 9. @anonym. Nu är det ju inte bara frågan om republik/monarki som kommer att avgöra hur jag röstar. Jag får väl försöka använda personröstning för att få in en republikan för det parti jag kommer att rösta på.

  SvaraRadera
 10. 24 mars kl 3.08 någon som kallar sig för Trygve Bång har kommenterat monarkin på denna blogg. Det är inte jag som står för de framförda åsikterna.
  Trygve Bång, Repslagaregatan 8 a, 211 21 Malmö.
  Medlem i Sveriges Författarförbund och Republikanska föreningen.

  SvaraRadera